Home > חזון

חזון

  • אנו מאמינים בזכותם וביכולתם של משפחות לבעלי צרכים מיוחדים לצרוך שירותים של בילוי, פנאי, העשרה ואוורור, בדגש על הלכידות המשפחתית, תוך קבלת השונה, שוויון הזדמנויות, כבוד והגשמה. 

  • אנו מאמינים ששירותים אלו יהיו ברמה גבוהה, תוך התאמה מרבית ונגישות ליכולת האוכלוסייה בעלת הצרכים המיוחדים, בשילוב הקהילה ובתמיכתה, בתמורה כלשהיא, מתוך תפישת האחריות הכוללת, בבחינת "כל ישראל ערבין זה לזה". 

  • אנו מאמינים שהפרוייקט יחזק את יכולת המוגבל ובני משפחתו בתחומי החומר והרוח, מתוך אמונה שבמארג המשפחתי מצויים היכולות והכוחות להתמודדות היומיומית והעצמתם, עד לכדי תרומתם ונתינתם הם לפרוייקט ושותפותם בנשיאה בעול.