Home > ערבי גיבוש למדריכים- אפריל 2018

ערבי גיבוש למדריכים

בשבוע הראשון של אפריל קיימנו שני ערבי גיבוש למדריכי המשחקייה ולמדריכי החונכויות.
המדריכים נהנו ממשחקי חברה ,הפעלות ואווירה מעולה.