Home > העצמת המשפחה

העצמת המשפחה

עמותת "עת לעשות" הוקמה ע"י יוסי ואסתי מונק, הורים לבועז שנולד עם שיתוק מוחין קשה. מהיכרותם האישית את הצרכים הרבים ואת הקשיים אתן מתמודדות המשפחות, החליטו הזוג מונק להקים את העמותה מתוך נקודת המבט של המשפחה ולא רק של הילד המיוחד.
במסגרת העצמת המשפחה העמותה מקיימת סדנאות העשרה, פעילויות להורים ושבת משותפת למשפחות העמותה, מחלקת סלי מזון ושוברים בחגים למשפחות נזקקות ואף מספקת תמיכה כלכלית באמצעות קרן הלוואות. בנוסף, העמותה משתפת פעולה עם המרכז המשלים למשפחה מטעם מחלקות הרווחה העירוניות בנתניה ובבית שמש.
check_http_searchstring_elasticode_co_il