Home > טיולים ומסיבות

טיולים ומסיבות

הילדים המיוחדים שוהים במסגרות החינוך המיוחד עד לשעות הצהריים.  על פי רוב,  אין הם זוכים לחיי חברה  מעבר לשעות הלימודים כיתר בני גילם. 
"עת לעשות"  יוצרת מסגרת חברתית בה ילדים מיוחדים ומתנדבים בני נוער חוברים יחד, מכירים זה את זה ומשתלבים זה בחיי זה. במסגרת זו אנו עורכים לילדים המיוחדים מסיבות ימי הולדת, ימי כיף וטיולים, השוברים את שגרת היום-יום , מפנקים אותם ומספקים להם חוויות , העשרות והנאה.
בתום כל פעילות , הילדים חוזרים אל חיק משפחתם שמחים, טעונים באנרגיות חיוביות  עם כוחות מחודשים להמשך מסע החיים.

News and experiences

check_http_searchstring_elasticode_co_il