Home > משחקיות

משחקיות - מועדוניות כיף לעשות

המקום מהווה עבור הילדים והמתנדבים, מרכז חם ואוהב, מלא בפעילויות התורמות להתפתחותם.
המשחקייה מופעלת ע“י בני הנוער המתנדבים, המעניקים לילדים המיוחדים חיבוק אוהב והרבה מקום בלב.

אלה הם החבר‘ה של עמותת ”עת לעשות“.

הילדים מגיעים מידי שבוע למשחקייה וכבר מחכים לפעם הבאה, די לראות חיוך אחד של ילד מיוחד על מנת להבין את חשיבות פעילות המשחקייה.

News and experiences

check_http_searchstring_elasticode_co_il